Anunț privind bursele aferente lunii septembrie

Bursele aferente lunii septembrie vor fi virate pe cardurile studenților vineri, 28 septembrie 2018.

Bursele vor fi acordate pentru 24 de zile, întrucât bursele se acordă conform legii pe o perioadă de 12 luni, iar anul universitar 2017-2018 a început pe data de 25 septembrie. Bursele pentru perioada 25 – 30 septembrie 2017 s-au acordat în luna noiembrie 2017 odată cu virarea burselor pentru lunile octombrie și noiembrie.

Modalitatea de calcul a sumei de bani ce urmează a fi încasată este:

  • Bursa septembrie = (Valoare bursă/30)*24;

Bursele aferente lunii septembrie se vor acorda studenților din ciclul de licență, anii de studiu I, II și III, respectiv anul I de master.

Studenții din anii terminali, anul al-IV-lea de licență și anul al-II-lea de master, nu vor primi bursă întrucât după susținerea examenului de licență/disertație nu mai au calitatea de student conform artic. 142, alin. 7 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

Artic. 142, alin. 7 din Legea Educației Naționale:
„Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor.”

 

Bursele sunt acordate conform:

  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4104/21.06.2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
  • Oridinului Ministrului Educației Naționale nr. 4366/13.07.2017 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

Comentarii

comentarii