Studenți senatori

 

Reprezentant al studenților în Cosiliul de Administrație TUIAȘI
Ioan URSACHE
ursacheioan@yahoo.com
0740.482.555

 

Facultatea de Arhitectură
Bogdan-Alexandru GHILESCHI
ghileschi_alexandru@yahoo.com
0768.926.349

Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Andrei POPA
andreipopa2407@gmail.com
0746.475.605

Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Robert-Florin SUMĂNARU
sumanarurobert@gmail.com
0753.873.448

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
Adriana-Mariana ASOLTANEI
asoltaneiadriana97@gmail.com
0742.418.481

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
Călin ALECU
alecucalin@yahoo.com
0756.839.278

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
Stelian-Ioan TUDORIU
tudoriu.stelian@yahoo.com
0726.789.495

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial
Cristiana BIȘOC
cristiana.bisoc@yahoo.com
0767.736.032

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Ioan-Marian BUCUR
ioan.marian.bucur@gmail.com
0731687596

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
Sergiu VRABIE
sergiu.vrabie@gmail.com
0753.817.463

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
Marian GĂBUREANU
gabureanu.marian@gmail.com
0764.666 693

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
Tiberiu-Marian BACIU
baciutiberiu84@yahoo.com
0748.121.420

 

Facultatea de Mecanică
Elena Adelina GRIGORAȘ
adelina.elena_g@yahoo.com
0751.982.563

 

Facultatea de Mecanică
George ACHIȚEI
geo.achitei@yahoo.com
0756.389.082

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Tudor – Alexandru COBUZ
tcobuz@yahoo.com
0723.880.856

Facultatea de Textile Pielărie şi Managemen Industrial
Caius Laurențiu BĂLAN
caiusbalan@yahoo.com
0755.080.412