Cum îți faci abonament CTP de tip student?

Anunț privind decontara abonamentelor CTP achiziționate în luna decembrie 2023

Anunț privind decontara abonamentelor CTP achiziționate în lunile octombrie și noiembrie 2023

Studenții vor depune dosarele de decont la persoana responsabilă din facultate.

Conținutul unui dosar de decont pentru o lună pentru un „Abonament urban unic, 30 zile”  sau un „Abonament metropolitan unic, 30 zile” va fi format din:

 1. Cerere de solicitare decontare abonament student TUIASI;
 2. Copie lizibilă după actul de identitate a solicitantului (studenții străini vor prezenta actul de identitate în baza căruia și-au deschis cont bancar, ex: permisul de ședere sau pașaportul, după caz);
 3. Extras de cont bancar pe numele studentului solicitant deschis la una dintre cele 5 bănci cu care universitatea are încheiate contracte de colaborare: BRD, BCR, RAIFFEISEN BANK, Banca Transilvania, ING BANK;
 4. Documente prin care se dovedesc condițiile de gratuitate – dacă este cazul – studenți orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, conform Legii nr. 272/2004.
 5. Dovada achiziției unui abonament emis de CTP Iași valabil 30 de zile:
 • În cazul achiziției prin aplicația „24Pay”:
  • dovada achiziției abonamentului probată prin extras de cont pe numele studentului care solicită decontarea contravalorii abonamentului, din care să rezulte plata abonamentului prin aplicația „24Pay”. Nu se acceptă extrase de cont pe numele părinților, al colegilor de facultate sau a altor persoane. În cazul în care acest extras bancar este deschis la BRD, BCR, RAIFFEISEN BANK, Banca Transilvania, ING BANK nu mai este necesar și extrasul precizat la pct. 3.
  • Notă: din conținutul extrasului de cont depus trebuie să rezulte achiziția abonamentului în luna anterioară solicitării decontării.
 • În cazul achiziției de la punctele de vânzare CTP Iași:
  • talonul de călătorie în original emis de CTP Iași;
  • copie conformă cu originalul după Legitimația – abonament (cartonul) cu poza studentului aferentă talonului de călătorie.
  • Notă: ultima zi de valabilitate a talonului trebuie să fie ultima zi de valabilitate a talonului trebuie să fie cuprinsă în intervalul zilelor lunii anterioare pentru care se depune talonul de decontare. Nu se acceptă la decontare taloanele cu corecturi, deteriorate sau alte însemne care periclitează integritatea talonului.

Procedura privind decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100%, studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, cod PO.PRS.05, ce a fost aprobată în ședința Senatului din 24.11.2023.