Structura organizatorică

Direcţia Servicii Studenţeşti reprezintă o structură organizaţională a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, subordonată Direcţiei Generale Administrative și Prorectoratului Relația cu Studenții, care coordonează activităţile administrative din Campusul „Tudor Vladimirescu”.

Direcţia Servicii Studenţeşti este coordonată de un director şi, în funcţie de activităţile desfăşurate, are în subordine următoarele structuri organizaţionale: Serviciul Social, Serviciul Infrastructură Campus, Biroul Financiar – Contabilitate.

Director

Bogdan Budeanu
Tel: 0232/702.429
E-mail: bogdan.budeanu@staff.tuiasi.ro

Serviciul Social

Laura Elena Plămădeală – Șef Serviciu
Tel: 0232/702.416
Email: laura-elena.plamadeala@staff.tuiasi.ro

Serviciul Infrastructură Campus

Marius-Stelian Imbrea – Șef Serviciu
Tel: 0232/702.426
Email: stelian-marius.imbrea@staff.tuiasi.ro

Biroul Financiar – Contabilitate

Viorica Comșa – Șef Birou
Tel: 0232/702.463
Email: viorica.comsa@staff.tuiasi.ro