Structura organizatorică

Direcţia Servicii Studenţeşti reprezintă o structură organizaţională a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, subordonată Direcţiei Generale Administrative și Prorectoratului Relația cu Studenții, care coordonează activităţile administrative din Campusul „Tudor Vladimirescu”.

Structură

Direcţia Servicii Studenţeşti este coordonată de un director şi, în funcţie de activităţile desfăşurate, are în subordine următoarele structuri organizaţionale: Serviciu Social, Birou Tehnic, Birou Financiar – Contabilitate.

Director

Bogdan BUDEANU
Tel: 0232/702.429
E-mail: bogdan.budeanu@tuiasi.ro

Serviciul Social

Persoană de contact:
Camelia NIȚULESCU – Șef Serviciu Social
Tel: 0232/702.420
Email: nitulescu@tuiasi.ro

Biroul Tehnic

Persoană de contact:
Marius IMBREA – Șef Birou Tehnic
Tel: 0232/702.426
Email: imbrea.marius@tuiasi.ro

Biroul Financiar – Contabilitate

Persoană de contact:
Andrei SĂNDUCU – Șef Birou Financiar-Contabilitate
Tel: 0232/702.424
Email: andrei.sanducu@tuiasi.ro