Anunț privind bursele aferente lunii iulie

Bursele aferente lunii iulie vor fi virate pe cardurile studenților marți, 26 iulie 2022.

Bursele vor fi acordate pentru întreaga perioadă a lunii (31 de zile) studenților din ciclul de licență, anii de studiu I, II și III, respectiv anul I de master.

Studenții din anul al IV-lea vor primi bursă doar pentru 11-15 zile, funcție de data în care au susținut examenul de licență.

Studenții din anul al II-lea master vor primi bursă doar pentru 1-3 zile, funcție de data în care au susținut examenul de disertație. Studenții din anul al II-lea master care au susținut examenul de disertație în perioada 27-30 iunie nu vor beneficia de bursă în luna iulie.

Artic. 142, alin. 7 din Legea Educației Naționale: „Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor.”

Bursele sunt acordate conform:

  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4104/21.06.2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
  • Oridinului Ministrului Educației Naționale nr. 4366/13.07.2017 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

Sursa foto: Olga Izbaș