Anunț cu privire la cazarea studenților pe perioada vacanței de vară

Toate căminele din campus vor fi deschise pentru studenți până cel târziu în data de 14 iulie 2024.

În perioada 15 iulie – 15 septembrie vor fi deschise următoarele cămine:

 • T18 și T19 pentru studenţii de la ciclurile de licenţă și master, exceptând studenții din anii terminali, care vor susține lucrarea de licență sau disertație în lunile iunie-iulie; 
 • T8, T20 scara A și B, T21 doar pentru studenţii căsătoriţi, doctoranzi sau studenții care au locuit în aceste cămine pe perioada anului universitar 2023 – 2024;
 • T8: studenții din anii terminali, care vor susține lucrarea de licență sau disertație în lunile iunie-iulie.

Dacă după data de 1 septembrie, în căminele deschise pe perioada verii vor fi necesare intervenții de igienizare, dezinsecție și reparații, studenții vor fi relocați în alte cămine în funcție de disponibilități. 

Începând cu data de 16.09.2024 căminele din Campusul Tudor Vladimirescu se vor închide în scopul pregătirii acestora pentru procesul de cazare aferent anului universitar 2024-2025. Excepție de la această prevedere fac studenții doctoranzi, întrucât aceștia desfășoară activitate pe toată perioada anului universitar

Tarifele propuse pentru a fi aprobate de către Senatul Universității sunt următoarele:

Până la data de 14 iulie 2024 se vor aplica tarifele de cazare, în conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 210/14.09.2023, respectiv Hotărârea Senatului nr. 286/24.10.2023, pentru studenții cazați în campusul „Tudor Vladimirescu”.

Pentru perioada 15 iulie – 15 septembrie

 • pentru studenţii TUIAȘI – ciclurile de studii licență și master:
  • T18, T19 – 12,00 lei loc/zi;
  • T7-T8, T20 scara A și B, T21 – 16,00 lei loc/zi;
  • T8 – 22,00 lei loc/zi – studenții din anii terminali, care vor susține lucrarea de licență sau disertație în lunile iunie-iulie.
 • pentru studenţii de la alte universități și persoanele soți/soții ale studenților TUIASI, care nu au calitatea de student:
  • T18, T19 – 20,00 lei loc/zi;
  • T7-T8, T20 scara A și B, T21 – 25,00 lei loc/zi.

Pașii care trebuie urmați pentru a beneficia de cazare pe perioada verii:

 1. Cazările se vor desfășura online, fără ca studenții să ia legătura fizic cu Prodecanul facultății.
 2. Studenții trebuie să se înscrie online, utilizând adresa de email instituțională, accesând acest formular, până cel târziu pe data 30.06.2024, ora 23.59. Înscrierea în baza de date online este obligatorie, dar nu înseamnă și implicit acordarea dreptului de cazare. Datele introduse de dumneavoastră vor fi confruntate cu cele de la secretariatele facultăților. În cazul în care nu veți completa formularul, vom considera că nu aveți nevoie de cazare pe perioada vacanței de vară.
 3. Studenții vor primi indicații de la Prodecanul Facultății cu privire la căminul și camera în care vor locui pe perioada verii, respectiv data la care vor fi programați pentru a se prezenta la administrația căminului să ridice cheile camerei.
 4. Vă rugăm să completați cu atenție adresa de e-mail (cont instituțional) pentru că veți fi contactați cu minimum 24 de ore înainte, pentru a primi data și ora la care să vă prezentați la administrația căminului deschis pe perioada verii pentru a efectua procedurile de cazare.

Informații suplimentare:

 • Căminele T18 și T19 care vor fi deschise pentru cazare în această vară, se vor elibera treptat de către studenții actuali care vor pleca în vacanță. Astfel, și cazările pe perioada verii se vor efectua treptat începând cu data de 15 iulie.
 • nu vor avea drept de cazare studenții care nu sunt cu plata la zi a tarifului de cămin și care nu predau în ordine camera în care locuiesc în căminul curent.
 • tariful de cămin pe perioada vacanței de vară se va achita în cel mult două tranșe. Prima tranșă trebuie plătită în momentul cazării pentru perioada: 15.07.2024 (sau data cazării)-31.08.2024. A doua tranșă se va achita în perioada 02.09.2024-06.09.2024.  
 • în cazul în care un student va solicita decazarea din cămin mai devreme de intervalul pentru care a achitat deja tariful de cazare, universitatea nu va restitui tariful pentru zilele în care acesta nu a locuit în cămin. Excepție de la această prevedere se pot face doar pe baza solicitărilor justificate de motive medicale deosebite ce vor fi aprobate de conducerea universității.

În momentul cazării, studenții trebuie să prezinte la administrația căminului următoarele documente:

 • cartea de identitate în original;
 • copie după cartea de identitate;
 • două fotografii (una pentru legitimația de cămin și pentru contractul de închiriere);
 • extras de cont bancar pe numele titularului contractului de cazare (al studentului cazat) – se poate printa și o captură de ecran din aplicația bancară din care să reiasă în mod clar contul IBAN și numele titularului de cont. Nu se acceptă extrase de cont pe numele părinților sau al colegilor de facultate;
 • cardul de acces în cămin pentru a putea fi validat pentru căminele T18 și T19.

Sursa foto: Constantin Grasu