Anunț privind bursele aferente lunilor octombrie și noiembrie

Bursele aferente lunilor octombrie și noiembrie vor fi virate pe cardurile studenților marți, 29 noiembrie 2022.

Bursele lunii octombrie sunt acordate pentru 29 de zile, aferente perioadei 3-31.10.2022, întrucât anul universitar 2022-2023 a început luni, 3 octombrie, conform Hotărârii Senatului nr. 222/15.07.2022.

Modalitatea de calcul a sumei de bani ce urmează a fi încasată pentru luna octombrie este:

  • Bursa octombrie = (Valoare bursă/31)*29;

Bursele aferente lunii noiembrie sunt acordate pentru 30 de zile.

Baza legală de acordare a burselor:

  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4104/21.06.2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
  • Oridinului Ministrului Educației Naționale nr. 4366/13.07.2017 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

Sursa foto: Olga Izbaș