Anunț privind bursele aferente lunii februarie

Bursele pentru luna februarie vor fi virate pe cardurile studenților vineri, 23 februarie 2018.

Bursele sunt acordate pentru 11 de zile, aferente perioadei din semestrul I, 1 – 11 februarie, conform structurii anului universitar 2017 – 2018.

Bursele aferente perioadei 12 – 28 februarie vor fi virate în semestrul al-II-lea, după ce vom primi listele cu studenții bursieri de la decanatele facultăților.

Bursele sunt acordate conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

Foto: Olga Izbaș

Comentarii

comentarii