Anunț privind bursele aferente lunii septembrie

Bursele aferente lunii septembrie vor fi virate pe cardurile studenților marți, 19 septembrie 2017. De aceste burse vor beneficia studenții din ciclul de licență, anii de studiu I, II și III, respectiv studenții din anul I de master.

Bursele sunt acordate pentru 24 de zile, aferente perioadei 01 – 24 septembrie.

Modalitatea de calcul a sumei de bani ce urmează a fi încasată este: (Valoarea bursei/30)*24.

Cele 6 zile din perioada 25 – 30 septembrie se vor calcula pentru noile burse, în anul universitar 2017 – 2018.

Totodată, se vor vira bursele și pentru studenții din anul al-IV-lea, conform perioadei didactice desfășurate în luna iulie, până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Baza legală de acordare a burselor:

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4366/13.07.2017 privind modificarea și completarea  Anexei la Ordinul nr. 3392/27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, care reglementează în conformitate cu art. 142, alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Comentarii

comentarii