Anunț privind bursele aferente lunii iulie

Bursele aferente lunii iulie vor fi virate pe cardurile studenților miercuri, 19 iulie 2017.

Bursele sunt acordate pentru 27 de zile, aferente perioadei 05-31 iulie, conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4104/2017, ce a fost publicat în Monitorul Oficial cu nr. 523 din 05 iulie 2017.

Modalitatea de calcul a sumei de bani ce urmează a fi încasată este: (Valoarea bursei/31)*27.

Studenții care au desfășurat activitate didactică în perioada 01-04 iulie, conform informațiior transmise de Decanatele fiecărei fcultăți, vor primi bursa pentru 31 de zile.

Baza legală de acordare a burselor:

Ordinul MEN nr. 4104 din 05.07.2017 ce completează Ordinul MEN nr. 3392 din 27.02.2017

 

Comentarii

comentarii