Anunț important pentru studenții cazați în campusul „Tudor Vladimirescu”

Începând cu luna aprilie 2019, conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3130/05.02.2019, următoarele categorii de studenți beneficiază de gratuitate la cazare:

  • Studenții orfani de unul sau ambii părinți;
  • Studenții aflați în regim de protecție specială (studenți proveniți din case de copii, centre de asistență sau plasament familial);
  • Studenții cu dizabilități și însoțitorii acestora;
  • Studenții români, copiii personalului didactic și didactic auxiliar;
  • Studenții străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, sau fără bursă.

Studenții din categoriile de mai sus vor beneficia de gratuitate pe perioada didactică a a anului universitar, care este definită ca perioadă în care, funcție de anul de studiu, studenții:

  • sunt în sesiune;
  • efectuează practică tehnologică;
  • susțin examenul de licență sau disertație.

Baza legală: Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3130/05.02.2019

Comentarii

comentarii