Anunț privind depunerea documentelor justificative necesare decontării abonamentelor lunare de transport local în comun

În perioada 29.11.2023 – 06.12.2023, studenții TUIASI vor putea depune documentele necesare decontării abonamentelor lunare de transport local în comun, ce au fost achiziționate în lunile octombrie și noiembrie 2023, urmând următorii doi pași:

 1. completarea online a formularului de mai jos
 2. depunerea dosarelor de decont la facultate 

PASUL 1

Completarea online a formularului de mai jos: 

 1. Facultatea de Automatică și Calculatoare: https://forms.gle/SGzVQzDHzDAuvxt6A
 2. Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial: https://forms.gle/8QZrzWZXhPeRSkb87
 3. Facultatea de Construcții și Instalații: https://forms.gle/8C7YnyDbBMHya9Re7
 4. Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor: https://forms.gle/b5eH2oXEWyZgveCVA
 5. Facultatea de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației: https://forms.gle/hXfFz3uhmnxVfenk8
 6. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului: https://forms.gle/veD8uT69MhwEfk51A
 7. Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”: https://forms.gle/GSbNvSjYjWj8kHACA
 8. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată: https://forms.gle/2qYBXZFzjpnj7ewe7
 9. Facultatea de Mecanică: https://forms.gle/j9pH1umqHeDEWip69
 10. Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor: https://forms.gle/gatke5QSv7nNzMZP6
 11. Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”: https://forms.gle/hCfRPgcz3uToTqUz6

PASUL 2

Depunerea dosarelor de decont dosar tip folie plastic la persoana responsabilă din facultate.

Studenții vor depune câte un dosar complet pentru fiecare lună de decont, adică un dosar pentru luna octombrie, respectiv un dosar pentru luna noiembrie. 

Conținutul unui dosar de decont pentru o lună pentru un „Abonament urban unic, 30 zile”  sau un „Abonament metropolitan unic, 30 zile” va fi format din:

 1. Cerere de solicitare decontare abonament student TUIASI;
 2. Copie lizibilă după actul de identitate a solicitantului (studenții străini vor prezenta actul de identitate în baza căruia și-au deschis cont bancar, ex: permisul de ședere sau pașaportul, după caz);
 3. Extras de cont bancar pe numele studentului solicitant deschis la una dintre cele 5 bănci cu care universitatea are încheiate contracte de colaborare: BRD, BCR, RAIFFEISEN BANK, Banca Transilvania, ING BANK;
 4. Documente prin care se dovedesc condițiile de gratuitate – dacă este cazul – studenți orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, conform Legii nr. 272/2004.
 5. Dovada achiziției unui abonament emis de CTP Iași valabil 30 de zile:
 • În cazul achiziției prin aplicația „24Pay”:
  • dovada achiziției abonamentului probată prin extras de cont pe numele studentului care solicită decontarea contravalorii abonamentului, din care să rezulte plata abonamentului prin aplicația „24Pay”. Nu se acceptă extrase de cont pe numele părinților, al colegilor de facultate sau a altor persoane. În cazul în care acest extras bancar este deschis la BRD, BCR, RAIFFEISEN BANK, Banca Transilvania, ING BANK nu mai este necesar și extrasul precizat la pct. 3.
  • Notă: din conținutul extrasului de cont depus trebuie să rezulte achiziția abonamentului în luna octombrie sau noiembrie, după caz.
 • În cazul achiziției de la punctele de vânzare CTP Iași:
  • talonul de călătorie în original emis de CTP Iași;
  • copie conformă cu originalul după Legitimația – abonament (cartonul) cu poza studentului aferentă talonului de călătorie.
  • Notă: ultima zi de valabilitate a talonului trebuie să fie data de 30.11.2023. Nu se acceptă la decontare taloanele cu corecturi, deteriorate sau alte însemne care periclitează integritatea talonului.