Anunț privind bursele aferente lunii februarie

Bursele pentru luna februarie vor fi virate pe cardurile studenților vineri, 26 februarie 2021.

Bursele sunt acordate pentru 21 de zile, aferente perioadei din semestrul I, 1 – 21 februarie, conform structurii anului universitar 2020 – 2021.

Modalitatea de calcul a sumei de bani ce urmează a fi încasată este:

  • Bursa februarie = (Valoare bursă/28)*21;

Bursele aferente perioadei 22 – 28 februarie vor fi virate în semestrul al-II-lea, după ce vom primi listele cu studenții bursieri de la decanatele facultăților.

Baza legală de acordare a burselor:

  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4104/21.06.2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
  • Oridinului Ministrului Educației Naționale nr. 4366/13.07.2017 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

Sursa foto: Olga Izbaș