Tarifele de cămin pentru anul universitar 2021-2022 și documentele necesare pentru cazare

Tarifele lunare de cazare pentru studenții subvenționați (cursuri – buget), cazați în Campusul „Tudor Vladimirescu”, aferente anului universitar 2021-2022, ce vor fi supuse aprobării Senatului TUIASI, sunt următoarele:

Studenții nesubvenționați (la taxă) vor achita tariful de cazare precizat mai sus + contravaloarea subvenției de cazare alocată de către Ministerul Educației. Contravaloarea subvenției de cazare diferă de la o lună la alta. Precizăm faptul că ME poate modifica subvenția precizată în tabelul din link-ul de mai sus.

Totodată, reamintim faptul că studenții vor putea achita tariful de cazare la administrația căminului doar cu cardul bancar.

Studenții care nu dețin carduri bancare vor putea achita „cash” contravaloarea tarifului de cămin la Casieria din clădirea Rectoratului, situată pe Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, cu respectarea următorilor pași:

  1. Se downloadează, printează și completează cererea de mai jos;
  2. Cererea va trebui vizată de administratorul de cămin;
  3. Studentul se va prezenta cu cererea avizată de administratorul de cămin la Casieria Rectoratului pentru a achita tariful de cazare de luni până vineri, între orele 07.30-15.30.

Mai ales în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, recomandăm studenților să-și facă carduri la orice bancă doresc, întrucât majoritatea ofertelor au comisioane zero pentru studenți, protejându-se pe ei, cât și pe anagajații campusului. Prin achitarea tarifului de cămin cu cardul, se va evita aglomerația și timpul pierdut la rând la Casiera DSS.Precizăm că, pe bază de semnătură, un singur student poate plăti tariful de cazare pentru mai mulți colegi.

Așa cum am anunțat în luna iulie, studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) care au efectuat schema completă de vaccinare împotriva COVID-19 cu unul dintre serurile aprobate la nivelul României (Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Johnson&Johnson) vor beneficia de o lună de cazare gratuită în Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”.

Astfel, până pe data de 31 octombrie 2021, studenții sunt rugați să prezinte la administrația căminului o copie a certificatul de vaccinare pentru a beneficia de o lună gratuită de cazare. Certificatul de vaccinare va fi verificat de către angajații DSS prin aplicația „Check DCC” dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Atragem atenția că persoanele care vor încerca să falsifice certificatul de vaccinare vor suporta atât consecințele legale, cât și cele administrative specifice universității. Felicităm studenții care au luat deja decizia de a face vaccinul.

Documente necesare cazării

După ce au primit prin email, de la comisia de cazare a facultății, căminul și camera în care vor locui în pe durata anului universitar 2021-2022, studenții vor prezenta la administrația căminului următoarele documente:

  • cartea de identitate: original + copie;
  • 1 fotografie tip „carte de identitate” ce va fi utilizată pentru legitimația de cămin;
  • documente suplimentare în original pentru studenții ce pot beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50%(punctele 1-8) – documente ce au fost transmise scanat, prin email, la facultate;
  • copie după certificatul de vaccinare – până la data de 31 octombrie;
  • documentele suplimentare în original pentru studenții căsătoriți– documente ce au fost transmise scanat, prin email, la facultate – copie după certificatul de căsătorie, adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul, copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul;

Vor beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% studenții înscriși la prima facultate, pe locuri la buget, dacă se încadrează în următoarele categorii:

Cazare gratuită sau redusă cu 50%

Pe perioada șederii în cămin, studenții vor trebui să respecte regulile prevăzute în Instrucțiunile pentru desfăşurarea activității în Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.