Documente necesare pentru cazarea în campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” în semestrul al II-lea

După ce au primit prin email, de la comisia de cazare a facultății, căminul și camera în care vor locui în semestrul al II-lea, studenții vor prezenta la administrația căminului următoarele documente:

  • cartea de identitate: original + copie;
  • 1 fotografie tip „carte de identitate” ce va fi utilizată pentru legitimația de cămin;
  • documente suplimentare în original pentru studenții ce pot beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% (punctele 1-8) – documente ce au fost transmise scanat, prin email, la facultate;
  • documentele suplimentare în original pentru studenții căsătoriți – documente ce au fost transmise scanat, prin email, la facultate – copie după certificatul de căsătorie, adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul, copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul;

Studenți care pot beneficia, conform legii, de cazare gratuită sau redusă cu 50%

Vor beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% studenții înscriși la prima facultate, pe locuri la buget, dacă se încadrează în următoarele categorii:

Cazare gratuită sau redusă cu 50%