Anunț privind depunerea documentelor justificative necesare decontării abonamentelor lunare de transport local în comun

În perioada 08.01.2024 – 19.01.2024, studenții TUIASI vor putea depune documentele necesare decontării abonamentelor lunare de transport local în comun, abonamente ce au fost achiziționate în luna decembrie 2023

Tot în această perioadă, vor putea depune dosarele și studenții care au omis să depună dosarele de decont în luna decembrie 2023 pentru abonamentele achiziționate în lunile octombrie și noiembrie 2023. Se va depune câte un dosar complet pentru fiecare lună în parte, adică un dosar pentru luna octombrie, noiembrie (acolo unde este cazul) sau decembrie. Doar în această lună se va mai accepta decontarea abonamentelor pentru studenții care nu au depus documentele în termenul stabilit la nivel de facultate.

Studenții vor depune dosarele de decont la persoana responsabilă din facultate.

Nu mai este necesar să se completeze formularul online precizat în luna anterioară întrucât a fost deja creată baza de date cu studenții. 

Conținutul unui dosar de decont pentru o lună pentru un „Abonament urban unic, 30 zile”  sau un „Abonament metropolitan unic, 30 zile” va fi format din:

 1. Cerere de solicitare decontare abonament student TUIASI;
 2. Copie lizibilă după actul de identitate a solicitantului (studenții străini vor prezenta actul de identitate în baza căruia și-au deschis cont bancar, ex: permisul de ședere sau pașaportul, după caz);
 3. Extras de cont bancar pe numele studentului solicitant deschis la una dintre cele 5 bănci cu care universitatea are încheiate contracte de colaborare: BRD, BCR, RAIFFEISEN BANK, Banca Transilvania, ING BANK;
 4. Documente prin care se dovedesc condițiile de gratuitate – dacă este cazul – studenți orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, conform Legii nr. 272/2004.
 5. Dovada achiziției unui abonament emis de CTP Iași valabil 30 de zile:
 • În cazul achiziției prin aplicația „24Pay”:
  • dovada achiziției abonamentului probată prin extras de cont pe numele studentului care solicită decontarea contravalorii abonamentului, din care să rezulte plata abonamentului prin aplicația „24Pay”. Nu se acceptă extrase de cont pe numele părinților, al colegilor de facultate sau a altor persoane. În cazul în care acest extras bancar este deschis la BRD, BCR, RAIFFEISEN BANK, Banca Transilvania, ING BANK nu mai este necesar și extrasul precizat la pct. 3.
  • Notă: din conținutul extrasului de cont depus trebuie să rezulte achiziția abonamentului în luna decembrie (sau octombrie sau noiembrie pentru studenții care nu au depus documentele luna trecută).
 • În cazul achiziției de la punctele de vânzare CTP Iași:
  • talonul de călătorie în original emis de CTP Iași;
  • copie conformă cu originalul după Legitimația – abonament (cartonul) cu poza studentului aferentă talonului de călătorie.
  • Notă: ultima zi de valabilitate a talonului trebuie să fie data de 31.12.2023. Nu se acceptă la decontare taloanele cu corecturi, deteriorate sau alte însemne care periclitează integritatea talonului.