Structura organizatorică

Direcţia Servicii Studenţeşti reprezintă o structură organizaţională a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, subordonată Direcţiei Generale Administrative și Prorectoratului Relația cu Studenții, care coordonează activităţile administrative din Campusul „Tudor Vladimirescu”.

Structură

Direcţia Servicii Studenţeşti este coordonată de un director şi, în funcţie de activităţile desfăşurate, are în subordine următoarele structuri organizaţionale: Biroul Social, Birou Tehnic, Birou Financiar – Contabilitate. De asemenea, Direcția Servicii Studențești mai răspunde de activitatea Cantinei și a Bazei sportive din campus.


Director: Bogdan BUDEANU
Tel: 0232/702.429
E-mail: bogdan.budeanu@tuiasi.ro


Biroul Social

Persoană de contact:
Nițulescu Camelia – Șef Birou Social
Tel: 0232/702.416
Email: nitulescu@tuiasi.ro

Biroul Tehnic

Persoană de contact:
Ing. Victor Petranici
Tel: 0232/702.423
Email: petraniciv@tuiasi.ro

Biroul Financiar –Contabilitate

Persoană de contact:
Andrei Sănducu – Șef Birou Financiar-Contabilitate
Tel: 0232/702.424
Email: andrei.sanducu@tuiasi.ro