Anunț privind bursele aferente lunii iunie

Bursele aferente lunii iunie vor fi virate pe cardurile studenților vineri, 28 iunie 2019.

Bursele vor fi acordate pentru întreaga perioadă a lunii (30 de zile) studenților din ciclul de licență, anii de studiu I, II, III și IV, respectiv anul I de master.

Studenții din anul al-II-lea de master vor primi bursă doar pentru 24 – 30 de zile, funcție de data în care susțin examenul de disertație, conform artic. 142, alin. 7 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

Artic. 142, alin. 7 din Legea Educației Naționale:
„Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor.”

 

Bursele sunt acordate conform:

  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4104/21.06.2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
  • Oridinului Ministrului Educației Naționale nr. 4366/13.07.2017 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

Sursa foto: Olga Izbaș

Comentarii

comentarii