Anunț privind bursele aferente lunii iunie

Bursele aferente lunii iunie vor fi virate pe cardurile studenților vineri, 30 iunie 2017.

Bursele sunt acordate conform perioadei didactice din luna iunie, în funcție de informațiile transmise de Decanatele fiecărei facultăți, ce pot fi regăsite în tabelul de mai jos.

Perioada didactică înseamnă perioada de sesiune, practică tehnologică și susținerea examenului de licență/disertație pentru anii terminali.

Modalitatea de calcul a sumei de bani ce urmează a fi încasată este: (Valoarea bursei/30)*nr. zile didactice.

În luna iunie zilele de 1 și 5 au fost sărbători legale.

Bursele se acordă în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/27.02.2017, privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență.

Tabel burse pe facultăți și ani de studiu

Ordin MEN nr 3392 din 27.02.2017

Comentarii

comentarii