Update privind acordarea burselor aferente lunii iulie

Ministerul Educației Naționale a emis Ordinul nr. 4366/13.07.2017 prin care studenții din anii terminali, din cilclurile de licență și de master, vor primi bursă doar până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Astfel, studenții din anul al-II-lea de master nu vor beneficia de bursă aferentă lunii iulie, întrucât și-au susținut lucrarea de disertație în luna iunie. Studenții din anul al-IV-lea, ciclul de licență, vor primi bursa aferentă perioadei didactice desfășurate în luna iulie, conform informațiilor transmise de Decanatele fiecărei facultăți. Aceste burse vor fi virate pe card în luna august, odată cu bursele celorlalte categorii de studenți.

Artic. 142, alin. 7 din Legea Educației Naționale:
„Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor.”

Comentarii

comentarii