Anunț privind bursele aferente lunii august

Bursele aferente lunii august vor fi virate pe cardurile studenților luni, 21 august 2017. De aceste burse vor beneficia studenții din ciclul de licență, anii de studiu I, II și III, respectiv studenții din anul I de master.

Bursele sunt acordate pentru 31 de zile, aferente perioadei 01-31 august.

Pentru studenții din anul al-IV-lea, din cauza cadrului legal neclar, s-a amânat până în luna septembrie virarea burselor aferente perioadei didactice desfășurate în luna iulie

Baza legală de acordare a burselor:

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4366/13.07.2017 privind modificarea și completarea  Anexei la Ordinul nr. 3392/27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, care reglementează în conformitate cu art. 142, alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Ordin MEN 4366 din 13.07.2017

Ordin MEN nr 3392 din 27.02.2017

Comentarii

comentarii