Procedura de cazare pe perioada vacanței de vară

Update 07.07.2017: Până cel târziu vineri, 14 iulie, vor fi deschise toate căminele din campus. Cazările pentru perioada vacanței de vară în căminele T13 și T19 vor continua de luni, 10 iulie 2017. Toți studenții care îndeplinesc condițiile de cazare (viză administrator de cămin, aprobare facultate, adeverință de salariat) vor putea locui în cămin pe perioada verii.

Update 23.06.2017: Tariful de cămin pe perioada de vacanței de vară se va achita în cel mult două tranșe. Prima tranșă trebuie plătită în momentul cazării pentru minimum 30 de zile de ședere în cămin, iar a doua tranșă în perioada 14 – 18 august.

Update 23.06.2017: La solicitarea facultății, studenții de la Automatică și Calculatoare vor completa acest model de cerere.

Update 15.06.2017: Studenții de la alte universități care au locuit pe perioada anului universitar 2016-2017 în campusul „Tudor Vladimirescu” vor urma aceeași pași pentru cazare ca studenții TUIAȘI, doar că, în loc de secretariatul facultății, vor depune cererea la secretariatul DSS situat la parterul căminului T18.

Până pe data de 10 iulie 2017 vor fi deschise toate căminele studențești din campus. Pe perioada verii, după data de 10 iulie, vor fi deschise următoarele cămine:

 • T13 și T19 pentru studenţii de la ciclurile de licenţă și master;
 • T20 scara A, T21, T16 și T7-T8 pentru studenţii căsătoriţi, doctoranzi sau studenții care au locuit în aceste cămine pe perioada anului universitar 2016 – 2017.

I. Tarife de cazare aferente vacanței de vară, 10 iulie – 03 septembrie 2017

A. pentru studenţii TUIAȘI – ciclurile de studii licență și master:

 • Cămin T13, T19 – 9,00 lei loc/zi;
 • Cămin  T7-T8; T16; T20 scara A, T21 scările A și B – 12,00 lei loc/zi;

Notă: Studenţii de la alte universităţi care au locuit pe perioada anului universitar 2016-2017 în Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” vor achita același tarif de cazare ca studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

B. pentru studenții doctoranzi la zi TUIAȘI:

 • Cămin T7-T8, T16 – tariful va fi în regim subvenţionat de 150 lei doctorand/lună sau 5,0 lei doctorand/zi;
 • Cămin T20 scara A, T21 – tariful va fi în regim subvenţionat de 200 lei doctorand/lună sau 6,5 lei doctorand/zi;

Notă: Studenţii doctoranzi la zi, soți/soții de la alte universităţi care au locuit în anul universitar 2016 – 2017 în Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” vor achita același tarif de cazare ca studenții doctoranzi ai Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

C. pentru studenții altor universități și alte categorii de persoane (candidaţi la admitere, însoţitori, candidaţi la concursul pentru definitivat sau gradul II) – în limita locurilor disponibile:

 • Cămin T13, T19 – 18,00 lei loc/zi;
 • Cămin T7-T8; T16; T20 scara A, T21 scările A și B – 20,00 lei loc/zi.

II. Tarife de cazare aferente perioadei 19 iunie – 09 iulie 2017

Studenții care au finalizat sesiunea și nu au practică tehnologică vor achita tarif de cazare aferent perioadei de vacanță de vară, în funcție de categoria de mai sus, începând cu data de 19 iunie 2017.

Studenții care efectuează practică tehnologică începând cu data de 19 iunie 2017 vor achita tariful per zi aferent lunii iunie 2017, în funcție de căminul în care locuiesc. După finalizarea perioadei de practică tehnologică vor achita tariful de cazare aferent perioadei de vacanță de vară, în funcție de categoria de mai sus.

Studenții în anii terminali (licență și master) vor achita tariful per zi aferent lunii iunie 2016 în funcție de căminul în care locuiesc până în data susținerii examenului de licență/disertație. După susținerea examenului de licență/disertație vor achita tariful de cazare aferent perioadei de vacanță de vară, în funcție de categoria de mai sus.

Nr. crt.

Facultate

Anul de studiu

Data finalizării practicii tehnologice

1. Automatică și Calculatoare I și II

III

25 iunie

21 iulie

2. Inginerie Chimică și Protecția Mediului II

III

07 iulie

14 iulie

3. Construcții și Instalații I, II și III 07 iulie
4. Construcții de Mașini și Management Industrial II, III și IV 07 iulie
5. Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației II și III 07 iulie
6. Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată II și III 07 iulie
7. Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului I și III

II

07 iulie

30 iunie

8. Știința și Ingineria Materialelor II și III 07 iulie
9. Mecanică II

III

30 iunie

07 iulie

10. Textile, Pielărie și Management Industrial II

III

25 iunie

07 iulie

11. Arhitectură „G. M. Cantacuzino” I, II, III și IV 30 iunie


III. Documente necesare cazării pe perioada verii

Pentru a beneficia de cazare pe perioada vacanţei de vară trebuie urmați paşii de mai jos:

 1. Se downloadează, printează şi completează cererea de mai jos.
 2. Se merge la căminul în care s-a locuit pe perioada anului universitar 2016-2017, unde se va verifica dacă sunteți la zi cu plata căminului, apoi Administrația căminului va semna şi ștampila cererea în colţul din stânga sus.
 3. Cererea avizată de administrația căminului trebuie depusă la secretariatul facultăţii, spre aprobare de către domnul/doamna Decan/Prodecan responsabil cu problemele studenţeşti.
 4. Studentul trebuie să meargă cu cererea aprobată de facultate la căminul în care a primit repartiţie.

Notă:

Solicitările de cazare pentru perioada vacanței de vară se primesc până la data de 21 iulie 2017.

Pentru a primi cazare pe perioada vacanței de vară este necesară adeverinţă de angajat.

Adeverinţa de salariat de la locul de muncă trebuie prezentată la administrația căminului până cel târziu pe data de 28 iulie 2017.

Cerere cazare vara 2017

Calendar an universitar 2016-2017

 

Comentarii

comentarii